nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Utbildningen

En kulturagent har som uppdrag att identifiera sin egen arbetsplats specifika kultur. Kulturagenten kan se mönster, avläsa sociala koder och identifiera strukturer som på ett eller annat sätt påverkar arbetsplatsen på olika sätt. Som deltagare i projektet kommer du att utbildas till kulturagent. Utbildningarna kommer hållas under hösten 2012.

Du kommer att få konkreta verktyg att ta med till din arbetsplats för hur ni själva kan fortsätta arbetet. Ett exempel på ett sådant verktyg kan vara att se över er mötesteknik vid sammanträden eller hur ni arbetar vid en nyrekrytering av en medarbetare.

Vi söker dig som:

  • Aktivt vill arbeta för ökad mångfald.
  • Målinriktat vill lära mer om hur osynliga normer kan identifieras.
  • Har mandat att hjälpa din arbetsplats att genomgå positiva förändringar.

Låter det intressant? Vi har ett begränsat antal platser för företag att delta, så först till kvarn gäller. Deltagandet för företag är kostnadsfritt. Projektet finansieras av Europiska socialfonden.

Utbildningen ges i tre delar och kommer att fokusera på praktisk kunskap för att öka förståelsen för hur vi kan arbeta för en ökad mångfald på våra arbetsplatser.

VI = 5 september 2012. Vilka är VI och hur ser vi vår egen kultur och den rådande normen på vår arbetsplats?

DOM = 26 september 2012. Vad gör VI som eventuellt kan upplevas som utestängande av DOM, och hur ser vi dessa mönster och strukturer som skapar ett mindre inbjudande arbetsklimat?

OSS = 17 oktober 2012. Hur kan VI skapa ett gemensamt OSS så att vi kan välkomna mångfald och öka vår affärsnytta? Hur kan vi skapa en konkurrensfördel genom att ha en bredd bland våra anställda?