nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Vad är arbetsplatskultur?

Vad är arbetsplatskultur?

Arbetsplatskultur är de rådande seder, normer, koder och attityder som ligger till grund för hur dagliga rutiner, samtal, grupperingar och beteenden ser ut på en arbetsplats. Vissa av dessa arbetsplatsspecifika egenskaper tenderar att vara helt osynliga för medarbetarna, då dessa följer rådande normer. Dessa normer blir synliga först då någon eller något bryter mot dem.

Att Lauras dräkt går ton i ton med scarfen är inget du höjer på ögonbrynen åt, men vad händer när Rolf matchar kostymen med nagellack?