nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Filmklipp

Nedan hittar du lite filmklipp som berör de olika diskrimineringsgrunderna. Vissa utspelar sig på arbetsplatser, i skolan eller i vardagen i stort.  Vi tenderar ofta att inte se de normer som gynnar oss, utan ser först normen då vi faller utanför den.

Vad väcker dessa filmer i dig? Och på vilket sätt kan du och ditt företag använda dem i ert mångfaldsarbete?

Vitskallar - Ung&Dum

Skolavslutningen - UMO

Heterosexuellas rätt i samhället - UMO

Anställningen

Anställningen - Handisam

Myndigheten - Handisam

Blanda inte in mig i det här. Film från fd ombudsmannen för etnisk diskriminering.

Du vet väl hur folk kan vara. Film från fd ombudsmannen för etnisk diskriminering

Den social biten ska ju också fungera. Film från fd ombudsmannen för etnisk diskriminering