nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

I Sydsvenskan om oss

I Sydsvenskan om oss

Tidningen Sydsvenskan har intervjuat MINE:s verksamhetsansvarig Maria Chowdhury om hennes och föreningens mångfaldsarbete, samt om boken vi skrivit inom VI+DOM=OSS: ”Vitt skilda möjligheter – makt, normer och arbetsplatskultur”.

Läs artikeln på Sydsvenskans hemsida.