nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Frukostseminarium om normkritik

Frukostseminarium om normkritik

Den 21 mars deltar vi i ett frukostseminarium om hur man kan arbeta med normkritik för lika rättigheter och möjligheter, tillsammans med Tema Likabehandling och RFSL. Anmäl dig redan nu, via Tema Likabehandlings hemsida!