nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image nivo slider image

Bilder från bonusträffen

Bilder från bonusträffen

Den 17 januari höll vi i en återträff för våra kulturagenter. Dagen leddes av Jesper Fundberg från Malmö högskola, som varit vår följeforskare och utvärderare i projektet. Det var väldigt roligt att få återse våra deltagare!

Titta på bilder från dagen på Facebook.